Urząd Stanu Cywilnego w Klewkach pow. olsztyński

Unterschrift
42/1379/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
281

Inhalt:

Księgi urodzeń 1896, 1901, 1908 Księgi małżeństw 1923 Akta zbiorowe urodzeń 1901 [1980]

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1896-1896, 1901, 1908, 1923 [1980]

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1896-1896, 1901-1901, 1908-1908, 1923-1923, 1980-1980.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Klaukendorf

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

5

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

5

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak