Akta archiprezbiterów barczewskich - Diecezja Warmińska

Unterschrift
42/1385/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Dekrety, publikanda, listy biskupa i wikariusza generalnego, reskrypty i rezolucje króla pruskiego, pisma okólne, zarządzenia, obwieszczenia instrukcje urzędów państwowych i kościelnych, zamówienia blankietów, rachunków kościelnych i beneficjów, wskazówki w sprawie zakupu książek. Wizytacje kościoła: stan kościołów w dekanacie barczewskim, dochody i wydatki wszystkich beneficjów, kontrola rachunków kościelnych i beneficjów.

Die Geschichte des Schöpfers:

Extreme Termine:

1771-1864

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1771-1864, 1771-1864, 1771-1864.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Acta archipresbyterorum vartenburgensium Dioecesis Varmiensis

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

12

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

12

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak

zmiana nazwy zespołu (KM 2000-11-16)