Klasztor O.O. Bernardynów w Barczewie - Diecezja Warmińska

Signatur
42/1386/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

A. Registratura klasztorna: rachunki kasy kościoła klasztornego, obliczenie kosztów naprawy kościoła, dochody i wydatki kościoła, rachunki kościołów klasztornych i beneficjów, fundusz budowlany, załączniki do rachunków kościelnych, 1836- 1880 sygn. 1-28 Tablica fundatorów, donatorów oraz zmarłych zakonników Klasztoru O.O. Bernardynów w Barczewie 1805-1817 sygn.29

Die Geschichte der Provenienzstelle:

W 1594 r. biskup warmiński kardynał Andrzej Batory odrestaurował klasztor i kościół św. Andrzeja w Barczewie opuszczone przez franciszkanów saskich. Następnie przekazał je prowincjałowi bernardynów Benedyktowi Gąsiorkowi. Biskup uposażył nowy konwikt kilkunastoma morgami ziemi i dotacją z dóbr biskupich, później przyznano zakonnikom prawo wolnego połowu ryb na jeziorach Onląg i Klempe. Według przywileju biskupa Leszczyńskiego z 1649 r. wieś Mokiny była zobowiązana świadczyć klasztorowi daniny w naturze. W 1656 r. konwikt miał liczyć 25 zakonników. Biskup Andrzej Załuski (1692-1698) dał konwiktowi koncesję na założenie pannicyny, manufaktury wytwarzającej sukno na habity dla zakonników w całej Polsce. Przed 1836 r. kościół spalił się, a w następnych latach został odbudowany. Odbudowę sfinansowała miejscowa parafia katolicka pod energicznym przewodnictwem dziekana barczewskiego.

Laufzeit:

1805-1880

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1805-1880, 1805-1880, 1805-1880.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Katholische Kloster Kirche zu Wartenburg Diözese Ermland

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

29

Bearbeitete Akten insgesamt:

29

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.1

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak

zmiana nazwy zespołu (KM 2000-11-16)