Akta Diecezji Warmińskiej - zbiór szczątków zespołów

Signatur
42/1390/0
Anzahl der Serien
23
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Polski kościół na Steindamie w Królewcu Registratura kościelna: księga zapowiedzi Katolicki Związek Młodzieży Diecezji Warmińskiej. Biuro przy Kurii Biskupiej w Lidzbarku Warmińskim Pomoce kancelaryjne: dziennik podawczy, dziennik ekspedycyjny Parafia katolicka w Błudowie Registratura kościelna: spis osób komunikujących /komunikantów/ Parafia katolicka w Pieniężnie Biblioteka parafialna: roczniki kościelne /historia kościoła katolickiego/ 1001-1099 autorstwa Caesaro Baronio, wydane w 1604 r. traktat teologiczny i prawa kanonicznego, wyjaśnienie listów Pawła Apostoła do Efezjan autorstwa profesorów kolegium braniewskiego wyd. w 1764 r. Parafia katolicka w Ornecie Sprawy szpitalne: zakład opieki dla epileptyków – składki od różnych gmin wyznaniowych /kolekta/ Parafia katolicka w Miłakowie Registratura kościelna: duplikat księgi chrztów, małżeństw i zgonów Parafia katolicka w Bażynach Registratura kościelna: księga protokołów posiedzeń zarządu parafii Parafia Archiprezbiteralna w Lidzbarku Warmińskim Sprawy świeckie kościoła: księga zawierająca przywileje archiprezbiteratu i parafii dekanatu lidzbarskiego, bulla, wilkierze, ordynacja, akta fundacji beneficjów, spisy dziesięcin, czynszów i danin, różne kontrakty, grawamina, inwentarz domu archiprezbitera i domostw proboszczów, akta procesowe, informacje o parafiach, szpitalach, zapiski historyczne i chronologiczne kościoła, curriculum vitae Jakuba Schrötera, postulaty biskupa Kromera na sejmiku prowincjonalnym [1359] 1569-1757 [1880] Parafia Archiprezbiteralna w Piotraszewie Registratura kościelna: rejestr penitentów podczas spowiedzi wielkanocnych Parafia katolicka w Brąswałdzie Registratura kościelna: encykliki papieskie, listy biskupów i wikariusza generalnego, zarządzenia urzędów państwowych w sprawach kościelnych, nadzór kościelny /dokumenty, zarządzenia sprawozdania w sprawach chrztów, naturalizacji, rachunków parafialnych i etc./, sprawy lasu parafialnego, spis parafian Parafia katolicka w Gryźlinach Registratura kościelna: projekt matrykuły /rejestru/ kościelnej i szkolnej Parafia katolicka w Purdzie Registratura kościelna: zarządzenia i instrukcje w sprawie wcielenia katolików z Pasymia, Szczytna, Zaborowa, Gąsiorowa i innych miejscowości do parafii katolickiej w Purdzie, badanie obyczajów księży, opis życia i obyczajów w parafii, obliczenia dochodów i wydatków beneficjów Registratura szkolna: opinia o sprawowaniu się nauczycieli szkół elementarnych w parafii Parafia katolicka w Barczewku Registratura kościelna: opinie o sprawowaniu się nauczycieli, spis młodzieży przystępujących do komuni świętej, spis drewna zakupionego do budowy kościoła, fragmenty rachunków kasy kościelnej Parafia katolicka w Biskupcu Registratura kościelna: kazania i rozważania religijne, spis dziesięcin, rachunki i wydatki kasy kościelnej Parafia katolicka w Klebarku Wielkim Registratura kościelna: akta proboszcza Wiktora Bieńkowskiego, /wyroki w sprawie spadkowej, spis książek i mienia/, rachunki kasy kościelnej, wykaz mienia kościoła i jego beneficjów Parafia katolicka w Klewkach Registratura kościelna: świadectwa o prowadzeniu się, spisy dzieci przystępujcych do pierwszej komunii, rachunki kasy kościelnej i fundacji dobroczynnej oraz beneficjów Parafia katolicka w Lamkowie Registratura kościelna: spis dzieci przystępujących do pierwszej komunii Parafia katolicka w Ramsowie Registratura kościelna: świadectwa o prowadzeniu się księży, wykazy dzieci przystępujących do pierwszej komunii, rachunki kasy kościelnej, informacje o stanie kasy beneficjum Komorowskiego Parafia katolicka w Sętalu Registratura kościelna: świadectwa o prowadzeniu się księży, wykazy dzieci przystępujących do pierwszej komunii, informacje o stanie kasy beneficjów podlegających zarządowi parafii Parafia katolicka w Starym Targu Registratura kościelna: dokumenty o ustanowieniu beneficjów mszalnych Parafia katolicka w Prabutach Registratura kościelna: duplikat księgi chrztów, małżeństw i zgonów Parafia katolicka w Biesowie Registratura kościelna: duplikat księgi metrykalnej

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Laufzeit:

[1359] 1569-1940

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1359-1359, 1569-1940.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

62

Bearbeitete Akten insgesamt:

62

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

1.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.7

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak