Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dłutowie

Unterschrift
42/1410/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1473

Inhalt:

duplikaty akt urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1859-1869 sygn.1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 aneksy do akt zaślubionych 1860-1869 sygn.3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 księga urodzeń 1859-1875 sygn.22

Die Geschichte des Schöpfers:

W Królestwie Polskim w 1825 r. nastąpiła zmiana organizacyjna urzędów stanu cywilnego. Sieć urzędów oparta dotąd o podział administracyjny Królestwa została obecnie przyporządkowana administracyjnemu podziałowi gmin wyznaniowych. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 03.11.1825 r.) urzędy cywilne stały się urzędami wyznaniowymi. Akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Oznaczało to, że we wszystkich przypadkach, w których obrzęd religijny wymagał spisania metryki była ona jednocześnie aktem stanu cywilnego. Przełożeni parafii stali się zatem równolegle urzędnikami stanu cywilnego. Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów bądź unikatów, gdzie zapisywano tylko jeden rodzaj zdarzeń. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi egzemplarz znajdował się u wytwórcy. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Zapisy w księgach stanu cywilnego prowadzono w języku polskim, a od 1868 r. w języku rosyjskim. W księgach stanu cywilnego Prafii Rzymskokatolickiej w Dłutowie występują następujące miejscowości: Adamowo, Biernaty, Dłutowo, Kozilas, Marszewnica, Nick, Straszewy, Wawrowo, Wronka, Wylazłowo, Zdrojek.

Extreme Termine:

1859-1875

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1859-1875.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

22

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

22

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak