Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku (obwód wiejski)

Unterschrift
42/1433/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
17323

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874 - 1913 Księgi małżeństw 1874-1912 Księgi zgonów 1874-1913

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie ostródzkim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 14.09.1874r. Powstało wówczas 28 urzędów dla obwodów wiejskich i 4 dla miast : Dąbrówna, Miłomłyna, Olsztynka i Ostródy. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenie USC były tożsame z granicami okregów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1913

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1913.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Hohenstein - Land

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

119

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

119

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

2.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

do zespołu włączono akta wydzielone z zespołu nr 351