Urząd Stanu Cywilnego w Wielbarku - obwód wiejski

Unterschrift
42/1525/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
15479

Inhalt:

małżeństwa 1877-1884, 1886-1889, 1891-1893, 1896-1910, 1912 urodzenia 1877-1878, 1880-1882, 1884-1887, 1889, 1892-1899, 1901-1903,1905,1907-1908, 1916 zgony 1877-1885, 1887-1904, 1906-1907, 1911-1913, 1936

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie szczycieńskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 07.09.1874r. Powstało wówczas 19 urzędów dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Pasymia, Szczytna, Wielbarka. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenie USC były tożsame z granicami okregów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1877-1913, 1916, 1936

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1877-1913, 1916-1916, 1936-1936.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Willenberg - Land

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

92

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

92

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.9

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak