Urząd Domenalno - Rentowy w Biskupcu

Unterschrift
42/1530/0
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Domänen Polizei Amt Bischofsburg [sprawa rakarni, wydzierżawianie prawa połowu ryb, wykorzystywania trzciny i sitowia, sprawy gruntów domenalnych, m.in.proboszczowskiego majątku Kramarka], 1854-1874 sygn. 1-5.

Die Geschichte des Schöpfers:

Obszar powiatu biskupieckiego został zasiedlony w XIV wieku (po r. 1325, a zwłaszcza w drudiej połowie tego wieku). Po roku 1379 została zbudowana strażnica w Biskupcu, a później zamek z osadą służebną. W 1395 r. biskup warmiński Henryk Sorbom wystawił dokument o lokacji miasta na 160-ciu łanach chełmińskich. Południowo-wschodnia część Warmii stanowiła faktycznie, choć nieformalnie, komornictwo biskupieckie. Do 1772 r. komornictwo to znajdowało się we władaniu biskupów warmińskich. Po pierwszym rozbiorze Polski (w 1772 r.) obszar ten znalazł się pod panowaniem pruskim. Biskupie wsie i folwarki stały się domeną biskupiecką stanowiącą własnośc królów pruskich. Domena ta istniała także w XIX w. Miasto było siedzibą zarządcy domeny: intendenta a od 1874 r. rentamtmana. Urząd ten wytworzył registraturę, której tylko nierielka częśc została uratowana po 1945 r.

Extreme Termine:

1854-1874

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1854-1874.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Domänen Rent - Amt Bischofsburg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

5

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

5

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak