Starostwo Grodowe w Prabutach

Signatur
42/1542/0
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
3162

Inhalt:

Wpływy z podatków: rejestr podatkowy z około 1540 roku, 1540 sygn. 1. Rachunki roczne starostwa grodowego: cenne księgi podatkowe w oprawach pergaminowych lub kartonowych, 1599-1717 sygn. 2-9. Informacje o dziejach parafii i kościołów, wsi, miast i dóbr ziemskich położonych w na obszarze domeny prabuckiej, [1257] 1693-1703 sygn. 10-11. Księga ingrosacyjna wieczyste, 1661-1696 sygn. 12.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego i utworzeniu Księstwa Pruskiego w 1525 roku nastąpiły w Prusach zmiany ustrojowe. Dawne komturstwa krzyżackie zostały przekształcone w Hauptamty tj. starostwa grodowe. Komturzy zostali starostami a członkowie konwentów pracownikami urzędów starościańskich. Biskupstwo pomezańskie tak w czasach Zakonu jak również w latach 1525-1587 (do jego likwidacji) dzieliło się na komornictwa. Komornictwa zostały przekształcone w starostwa grodowe. Jednym z nich było Starostwo Kwidzyńskie a drugim Prabuckie, ale już w XVII w. miały wspólnego starostę. Starostowie posiadali władzę administracyjną, wojskową, sądową i skarbową (nadzorowali książęce dobra ziemskie) w swym okręgu. Stopniowo tracili uprawnienia, najpierw wojskowe w drugiej połowie XVII w., póżniej skarbowe (1721) i sądowe w 1751, a póżniej także administracyjne. Na początku XIX w. zaniknęli. W 1810 roku ich uprawnienia administracyjne przejęli starostowie powiatowi na obszarach powiatów, które były znacznie większe niż terytoria starostw grodowych.

Laufzeit:

[1257] 1540-1719

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1257-1257, 1257-1257, 1540-1719, 1540-1719.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Hauptamt Riesenburg

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

12

Bearbeitete Akten insgesamt:

12

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.5

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak

zmiana nazwy zespołu (KM 2002-06-20)