Zarząd Odbudowy Zamku w Lidzbarku Warmińskim

Unterschrift
42/1553/0
Extreme Termine
1925-1937
Anzahl der Serien
2
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

1. Schlossverein Heilsberg Księga protokołów posiedzeń Towarzystwa, 1925-1937 sygn. 1. Akta ogólne Towarzystwa, 1925-1929 sygn. 2. 2. Schlossbaubamt Heilsberg Akta i plany w sprawie odbudowy Wysokiej Bramy zamkowej, 1927-1929 sygn. 3. Akta i plany dotyczące biblioteki kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, 1931-1934 sygn. 4.

Die Geschichte des Schöpfers:

W marcu 1925 roku archiprezbiter/dziekan/lidzbarski wezwał znaczniejszych obywateli Lidzbarka Warmińskiego do utworzenia "Heilsberger Schlossverein" - Lidzbarskiego Towarzystwa Zamkowego. Na jego zaproszenie w dniu 31 marca tego roku przybyło na zebranie założycielskie 31 osób, a wśród nich także starosta powiatowy. Aktywna działalność miłośników zamku i poparcie starosty doprowadziły w 1927 roku do utworzenia Zarządu Odbudowy Zamku w Lidzbarku Warmińskim. Urząd rozpoczął działalność mającą na celu odbudowę i rekonstrukcję zamku i prawdopodobnie także innych zabytków.

Extreme Termine:

1925-1937

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1925-1937.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Schlossbauamt in Heilsberg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

4

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

4

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak