Kościół ewangelicki w Klein Schönau

Unterschrift
42/1634/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Registratura kościelna: zarządzenia i instrukcje w sprawie budowy budynków kościelnych 1774-1777, rachunki kasy kościelnej, 1753-1777 sygn. 1-2. Registratura szkolna: tabele szkolne, 1801-1821 sygn. 3.

Die Geschichte des Schöpfers:

Kościół katolicki w Klein Schönau został zbudowany przed reformacją, a więc zapewne w XV w. Po 1525 r. powstała tu parafia ewangelicka. Patronem kościoła był książę pruski, a od 1701 r. król pruski. W 1785 r. parafia podlegała welawskiej inspekcji kościelnej. W 1912 r. liczyła ona 1020 wiernych, na jej terenie działały 2 szkoły.

Extreme Termine:

1753-1821

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1753-1821.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Ewangelische Kirche zu Klein Schönau Diözese Friedland

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

3

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

3

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak