Kościół ewangelicki w Mahnsfeld

Unterschrift
42/1636/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Registratura kościelna: akta ogólne, 1800-1818 sygn. 1 akta dotyczące budowy kościoła i szkoły, 1818-1819 sygn. 2 rachunki kasy kościelnej, 1867-1881 sygn. 3-13

Die Geschichte des Schöpfers:

Kościół (katolicki) w Mahnsfeld istniał już w czasach krzyżackich. Po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. powstała tu parafia ewangelicka. W 1785 r. prawo patronatu należało do magistratu królewieckiego, a w 1912 r. do rodziny ziemiańskiej Mortherby-Arnsdorf. W tymże roku parafia liczyła 1370 wiernych, a na jej obszarze działały 3 szkoły elementarne z 4-ma nauczycielami.

Extreme Termine:

1800-1881

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1800-1881.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Ewangelische Kirche zu Mahnsfeld Diözese Königsberg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

13

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

13

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak