Kościół ewangelicki w Schirwindt

Unterschrift
42/1641/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Registratura kościelna: duplikat księgi zgonów, 1806-1830 sygn. 1.

Die Geschichte des Schöpfers:

Pierwszy kościół w Szyrwincie, już ewangelicki, powstał w 1549 r. W XVIII w. parafia szyrwincka podlegała ragneckiej inspekcji kościelnej, a prawo patronatu należało do króla pruskiego. W 1912 r. parafia liczyła 4721 wiernych, w tym rzekomo tylko 35 Litwinów. Na jej terenie działało 12 szkół, w których nauczano również w języku litewskim.

Extreme Termine:

1806-1830

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1806-1830, 1806-1830.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Ewangelische Kirche zu Schirwindt Diözese Pillkallen

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

1

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

1

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak