Kościół ewangelicki na Starym Mieście w Królewcu

Unterschrift
42/1666/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1412

Inhalt:

Registratura kościelna: księgi chrztów, 1831-1872 sygn. 1-3.

Die Geschichte des Schöpfers:

Kościół katolicki w Starym Mieście w Królewcu zbudowano ok. 1264 r. Królewiec składał się początkowo z 3 odrębnych miast: Starego Miasta, Knipawy i Löbenicht. Po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. parafia staromiejska stała się parafią ewangelicką i skupiła potomków założycieli miasta, elitę ludności stolicy Księstwa Pruskiego. W 1910 r. parafia liczyła 22 tys. wiernych, posiadała 1 szkołę z 8-ma nauczycielami oraz dom parafialny.

Extreme Termine:

1831-1872

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1831-1872.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Ewangelische Kirche zu Altstadt in Königsberg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

3

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

3

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak