Kościół ewangelicki w Pillupönen

Unterschrift
42/1734/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Registratura kościelna: księgi metrykalne oraz alfabetyczny rejestr do ksiąg zgonów, 1743-1883 [1914] sygn. 1-4.

Die Geschichte des Schöpfers:

Parafia ewangelicka w Pillupönen (powiat stołupiański) powstała za czasów panowania księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna w 1557 r. Patronat posiadał książę, a następnie król pruski. W 1912 r. parafia liczyła 3913 wiernych, na jej obszarze znajdowało się 8 szkół elementarnych.

Extreme Termine:

1743-1883 [1914]

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1743-1883, 1914-1914.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Ewangelische Kirche zu Pillupönen Diözese Stallupönen

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

4

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

4

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak