Urząd Stanu Cywilnego w Leśniewie pow. kętrzyński

Unterschrift
42/1767/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

księgi urodzeń 1875, 1883, 1887, 1890-1891, 1895-1896,1899-1900, 1906 księgi zgonów 1887, 1889, 1892, 1896,1898, 1901-1902, 1904

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie kętrzyńskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 12.09.1874r. Powstało wówczas 27 urzędów dla obwodów wiejskich. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1875-1896,1898-1899,1900-1902,1904, 1906

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1875-1896, 1898-1899, 1900-1902, 1904-1904, 1906-1906.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Fürstenau

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

18

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

18

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

ks.urodzeń 1900r. przesunięta z zespołu nr 879 USC Srokowo w 2004r. (610-2/04), korekta dat zespołu