Urząd Stanu Cywilnego w Jorze Wielkiej pow. giżycki

Unterschrift
42/1950/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

księgi urodzeń: 1899-1900, 1902-1904, 1906-1907, 1909-1910, 1912-1917 księgi małżeństw: 1901, 1906-1908, 1919-1920, 1924,1929-1930, 1934 księgi zgonów: 1898, 1902-1906, 1915, 1920 księga rodzin 1943

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie giżyckim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstało wówczas 12 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Giżycko, Ryn. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1898-1943

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1898-1943.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Gross Jauer

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

21

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

21

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak