Cechy miasta Lidzbark Warmiński

Signatur
42/2135/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Akta cechu rymarzy: rejestr oraz księga protokołów zarządu cechu, 1742-1862 sygn. 1 Akta cechu krawców: rejestr zapisu uczniów na naukę zawodu oraz rejestr ich wypisywania, 1777-1857 sygn. 2 Akta cechu stolarzy: akt urodzenia, dyplom czeladniczy, 1800, 1803 sygn. 3-4

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Cechy były to związki zrzeszające rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów. Do głównych zadań cechu należało wykształcenie uczniów i czeladników na przyszłych mistrzów cechowych, obrona interesów członków cechu przed konkurencją ze strony rzemieślników niezrzeszonych w cechu, a także przed majstrami innej specjalności. Rzemieślnicy danego miasta lub okręgu zrzeszeni w cechu, samodzielnie wybierali zgodnie z ustalonymi przepisami swych przedstawicieli. Większość cechów miała statuty-pisemne postanowienia o prawach i obowiązkach członków. W Lidzbarku Warmińskim działały cechy: rymarzy i krawców w XVIII i XIX wieku, stolarzy na początku XIX wieku.

Laufzeit:

1742-1862

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1742-1862.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Innungen in Heilsberg

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

4

Bearbeitete Akten insgesamt:

4

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.1

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak