Cechy miasta Królewiec

Unterschrift
42/2139/0
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
7

Inhalt:

Akta cechu płatnerzy i kowali: dyplomy, 1569 sygn. 1-2 Akta cechu piekarzy: dyplom czeladniczy, 1700 sygn. 3 Akta cechu stolarzy: dokument urodzenia i dyplom czeladniczy, 1737, 1747 sygn. 4-5 Akta cechu konwisarzy: dyplomy czeladnicze, 1795 sygn. 6-7

Die Geschichte des Schöpfers:

Cechy były to związki zrzeszające rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów. Do głównych zadań cechu należało wykształcenie uczniów i czeladników na przyszłych mistrzów cechowych, obrona interesów członków cechu przed konkurencją ze strony rzemieślników niezrzeszonych w cechu, a także przed majstrami innej specjalności. Rzemieślnicy danego miasta lub okręgu zrzeszeni w cechu, samodzielnie wybierali zgodnie z ustalonymi przepisami swych przedstawicieli. Większość cechów miała statuty-pisemne postanowienia o prawach i obowiązkach członków. W Królewcu działały cechy: płatnerzy-kowali, piekarzy, stolarzy, konwisarzy.

Extreme Termine:

1569-1795

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1569-1795.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Innungen in Königsberg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

7

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

7

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak