Katolicka Szkoła Polska ( Powszechna) w Jarotach w Olsztynie

Unterschrift
42/2235/0
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Zarządzenia, instrukcje i obwieszczenia władz oraz protokoły posiedzeń, 1930-1937 sygn. 1.

Die Geschichte des Schöpfers:

Kodyfikacja prawa pruskiego z 1794 roku "Allgemeines Landrecht" stanowiła, że szkoły są prywatne lub publiczne. Te drugie utrzymywane przez państwo, gminy, wspólnoty szkolne i fundacje miały być dostępne dla wszystkich. Ich głównym celem było wykonywanie powszechnego obowiązku szkolnego. Elementarschulen czyli Volkschulen-szkoły postawowe miały zapewnić pierwszy stopień wykształcenia. Inne miały dawać wykształcenie średnie lub zawodowe. Zmiany w zakresie szkolnictwa wprowadziła ustawa zasadnicza Niemiec z 1919 roku. Rząd Rzeszy uzyskał uprawnienia do stworzenia podstaw prawnych szkolnictwa i wydawnictw naukowych. Konstytucja z 1919 roku uznawała, że sztuka, nauka i nauczanie są wolne. Państwo miało ich bronić i opiekować się nimi. Nauczyciele wszystkich typów szkół mieli uprawnienia i obowiązki urzędników państwowych. Wprowadzony został obowiązek szkolny na poziomie kształcenia postawowego. Szkoły podstawowe miały uwzględniać wyznanie i światopogląd dzieci oraz wolę rodziców. We wszystkich szkołach należało prowadzić wychowanie moralne i obywatelskie. Przedmiotem nauczania była także wiedza o państwie.

Extreme Termine:

1930-1937

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1930-1937.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Katholische Polnische Volksschule in Jommendorf bei Allenstein

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

1

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

1

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak