Domenalny Urząd Wymiaru Sprawiedliwości w Barczewie

Unterschrift
42/2489/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Zapis wieczysty dla młynarza Petera Goeriga w Bartołtach Wielkich, 1782-1784 sygn. 1 spór dotyczący dzierżawy Antona Ehlerta z Barciszewa 1779-1792 sygn. 2

Die Geschichte des Schöpfers:

W 1751r. przedstawiciel króla pruskiego, Cocceji, przeprowadził reformę ustroju politycznego i sądowego Księstwa Pruskiego. Odebrał starostwom grodowym uprawnienia sądowe i przekazał je nowo utworzonym kolegiom wymiaru sprawiedliwości (Justiz-Collegien). Dla rozwiązania problemów wymiaru sprawiedliwości w domenach królewskich powołano w 1770r. dwadzieścia dziewięć domenalnych urzędów wymiaru sprawiedliwości (Domänen Justizämter), po jednym dla kilku pobliskich domen. Jeden z domenalnych urzędów wymiaru sprawiedliwości utworzono w Barczewie (Wartenburg). W XIXw. domenalne urzędy wymiaru sprawiedliwości były łączone z sądami miejskimi i powiatowymi.

Extreme Termine:

1779-1792

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1779-1792.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Domänen Justiz-Amt Wartenburg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

2

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

2

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak