Urząd Stanu Cywilnego w Aulenbach

Unterschrift
42/2921/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

księga urodzeń 1942-1942

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 09.03.1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw, obowiazujacej od 01.10.1874 r. Ustawa wprowadzała powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całą prowincję podzielono na obwody obejmujące jedną lub kilka gmin w zależności od gęstości zaludnienia. Urząd Stanu Cywilnego w Aulenbach został utworzony na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Prowincji Prusy z 07.09.1874 r. regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Insterburg (Wystruć).

Extreme Termine:

1942-1942

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1942-1942.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Aulenbach

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

1

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

1

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak