Akta stanu cywilnego gminy Janowo

Unterschrift
42/2926/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1731

Inhalt:

księgi urodzeń, małżeństw i zgonów 1808-1825 sygn.1-37 (brak księgi zgonów za 1815 r.)

Die Geschichte des Schöpfers:

Na mocy artykułu 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy stanu cywilnego. Powołane zostały do życia na mocy dekretu z dnia 27.01.1808 r. (obowiązujący od 01.05.1808 r.) wydanego przez Fryderyka Augusta, króla saskiego i księcia warszawskiego, natomiast sposób prowadzenia akt stanu cywilnego regulował dekret z 23.02.1809 r. Księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, ale w praktyce te obowiązki powierzono duchownym. Świeckie urzędy stanu cywilnego miały być prowadzone w każdej gminie dla mieszkańców wszystkich wyznań włącznie. Akta stanu cywilnego należało spisywać w jednej lub kilku księgach, przy czym każda z nich miała być sporządzona w 2 egzemplarzach - jeden z nich przechowywano w archiwum gminnym, drugi łącznie z aneksami, dowodami i allegatami w archiwum sądu pokoju danego powiatu. Tak funkcjonowały urzędy stanu cywilnego do 1825 r. , kiedy nastąpiła zmiana ich organizacji w oparciu o administracyjny podział gmin wyznaniowych. W księgach stanu cywilnego gminy Janowo występują następujące miejscowości: Janowo, Jarki, Jarzyny Kierz, Krzyżewo, Lipowiec, Opiłki Płoskie, Rembowo, Ryki-Borkowo, Stara Wieś (Płoskie), Szemplino Czarne, Szemplino Wielkie, Święchy (Płoskie), Wasiły, Wólka Zdziwójska, Zdziwój, Zembrzus-Mokry Grunt.

Extreme Termine:

1808-1825

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1808-1825.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

37

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

37

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak