Akta stanu cywilnego gminy Grzebsk pow. mławski

Unterschrift
42/2986/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1810, 1817-1825 sygn.1-18

Die Geschichte des Schöpfers:

Na mocy artykułu 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona a wraz z nim urzędy stanu cywilnego, powołane do życia dekretem Fryderyka Augusta, króla saskiego i księcia warszawskiego, z dnia 27.01.1808 r., obowiązującym od 01.05.1808 r. Dekret z 23.02.1809 r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego. W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Świeckie urzędy stanu cywilnego miały być prowadzone w każdej gminie dla mieszkańców wszystkich wyznań łącznie. Akta stanu cywilnego należało spisywać w jednej lub kilku księgach ale w dwóch jednakowych egzemplarzach. Jeden egzemplarz przechowywano w archiwum gminnym, drugi łącznie z aneksami, dowodami i alegatami w archiwum Sądu Pokoju dla każdego powiatu. W 1825 r. nastąpiła zmiana organizacji urzędów stanu cywilnego. Sieć urzędów dotąd oparta o administracyjny podział miast i gmin teraz została przyporządkowana do administracyjnego podziału gmin wyznaniowych, urzędy cywilne stały się urzędami wyznaniowymi. Akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi, przełożony parafii pełnił jednocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego.

Extreme Termine:

1808-1810, 1817-1825

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1808-1810, 1808-1810, 1808-1810, 1817-1825, 1817-1825, 1817-1825.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

18

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

18

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak