Wydział Powiatowy w Inowrocławiu

Unterschrift
7/3/0
Anzahl der Serien
22
Anzahl der Scans
56

Inhalt:

Protokoły z wyborów, składy władz gminnych, ordynacja powiatowa, wykaz miejscowości, budżety powiatu, powołanie obwodów usc, założenia i szkice dotyczące budowy dróg, podziały tymczasowe wsi, statuty spółek wodno-melioracyjnych, wykazy zakładów przemysłowych, wyposażenie szpitala, korespondencja

Die Geschichte des Schöpfers:

Wydział powiatowy ( Kreisaussschuss ) będący organem wykonawczym sejmiku powiatowego powołano do życia ustawą z dnia 19 maja 1889 r. Do jego kompetencji należało przygotowywanie uchwał sejmiku powiatowego, opiniowanie spraw przekazanych przez władze państwowe, mianowanie urzędników samorządowych i powiatowych, dokonywanie podziału podatków, opiniowanie spraw związanych z podziałem administracyjnym oraz nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego. Pruski Wydział Powiatowy w Inowrocławiu zakończył działalność w styczniu 1919 r.

Extreme Termine:

[1801]1889 - 1919[1939]

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1871-1889, 1890-1919, 1920-1931.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Kreisausschuss Hohensalza

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

401

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

401

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

7.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

6.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

baza komputerowa IZA