Wydział Powiatowy w Inowrocławiu

Signatur
7/3/0
Anzahl der Serien
22
Anzahl der Scans
56

Inhalt:

Protokoły z wyborów, składy władz gminnych, ordynacja powiatowa, wykaz miejscowości, budżety powiatu, powołanie obwodów usc, założenia i szkice dotyczące budowy dróg, podziały tymczasowe wsi, statuty spółek wodno-melioracyjnych, wykazy zakładów przemysłowych, wyposażenie szpitala, korespondencja

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Wydział powiatowy ( Kreisaussschuss ) będący organem wykonawczym sejmiku powiatowego powołano do życia ustawą z dnia 19 maja 1889 r. Do jego kompetencji należało przygotowywanie uchwał sejmiku powiatowego, opiniowanie spraw przekazanych przez władze państwowe, mianowanie urzędników samorządowych i powiatowych, dokonywanie podziału podatków, opiniowanie spraw związanych z podziałem administracyjnym oraz nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego. Pruski Wydział Powiatowy w Inowrocławiu zakończył działalność w styczniu 1919 r.

Laufzeit:

[1801]1889 - 1919[1939]

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1871-1889, 1890-1919, 1920-1931.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Kreisausschuss Hohensalza

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

401

Bearbeitete Akten insgesamt:

401

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

7.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

6.6

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak

baza komputerowa IZA