Trybunał Cywilny Departamentu Bydgoskiego w Bydgoszczy

Unterschrift
6/99/0
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
4858

Inhalt:

1. Księgi wyroków 2. Testamenty 3. Wypisy z akt hipotecznych 4. Repertoria

Die Geschichte des Schöpfers:

Sądownictwo Księstwa Warszawskiego oparto na konstytucji z 1807 r. i projekcie organizacji sądownictwa z 1808 r. W sprawach cywilnych sądem I instancji, właściwym na obszarze powiatu bydgoskiego, był Sąd Pokoju w Bydgoszczy. Sądem właściwym dla Departamentu Bydgoskiego był Trybunał Cywilny w Bydgoszczy. Miał charakter sądu I instancji w sprawach cywilnych zastrzeżonych do jego kompetencji i sądu II instacji, odwoławczej dla spraw rozstrzyganych prez sądy pokoju. Na czele tybunału stał prezes. Trybunał sądził w składzie 3 sędziów, tworzących wydział. Przy trybunale funkcjonowali konserwatorzy hipoteczni prowadzący księgi i akta hipoteczne.

Extreme Termine:

[1805] 1807-1815 [1819]

Einstufung:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Name des Schöpfers:

Daten:

1805-1805, 1807-1815, 1815-1819.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski, niemiecki

Verfügbarkeit:

Teilweise geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

132

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

132

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.09

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.09

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

baza danych IZA