Komenda Wojewódzka Zachodniej Straży Obywatelskiej na Pomorzu w Grudziądzu

Signatur
6/171/0
Anzahl der Serien
17
Anzahl der Scans
10251

Inhalt:

1. Komenda Wojewódzka Zachodniej Straży Obywatelskiej Pomorze - Grudziądz: rozkazy, organizacja ZSO, raporty komend powiatowych w sprawach organizacyjnych i sytuacji gospodarczo-politycznej w powiecie, statystyka posiadanej broni, sprawy finansowo-gospodarcze 2. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Brodnica: imienne spisy członków baonu Górzno, raporty, dziennik podawczy 3. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Chojnice: raporty baonów o stanie liczbowym, sytuacji politycznej, pracach oświatowych, imienne wykazy członków ZSO, dziennik podawczy 4. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Działdowo: spisy imienne członków, raporty w sprawach organizacyjnych i o działalności 5. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Grudziądz miasto: listy imienne członków, sprawy organizacyjne, rozkazy, raporty o sytuacji politycznej i aprowizacyjnej 6. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Grudziądz wieś: organizacja ZSO, nominacja dowódców i ich wykazy, rozkazy, spisy członków, sprawozdania o sytuacji politycznej, wykazy zasłużonych członków, odznaczenia 7. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Kartuzy: spisy dowódców, raporty 8. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Kościerzyna: rozkazy, obwieszczenia, raporty o stanie gospodarczym i sytuacji politycznej powiatu 9. Komenda Baonu II Straży Obywatelskiej - Nowe Miasto: rozkazy, spisy imienne członków 10. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Puck: dziennik podawczy 11. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Starogard: meldunki sytuacyjne, rozkazy, spisy imienne członków 12. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Tczew: rozkazy w sprawach organizacyjnych, spisy członków, meldunki sytuacyjne, sprawozdania z wieców, raporty do podległych baonów 13. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Toruń miasto i wieś: raporty z działalności i spraw finansowo-gospodarczych, rozkazy do podległych baonów, spis mężczyzn w wieku 18-50 lat w Chełmży 14. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Tuchola: meldunki w sprawach organizacyjnych, spisy członków, reklamacje 15. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Wejherowo: raporty w sprawach organizacyjnych, imienne spisy członków 16. Druki wydawane przez Komendę Główną Zachodniej Straży Obywatelskiej w Poznaniu: "Tygodnik Oświatowy", "Obywatel" 17. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Lubawa: raporty w sprawach organizacyjnych, imienne spisy członków

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Straż Obywatelska została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Obrony Państwa z 19 VII 1920 r. Działała na terenie b. Dzielnicy Pruskiej. Komenda Główna Straży mieściła się w Poznaniu, komendy wojewódzkie w Poznaniu i Grudziądzu. W terenie działały komendy powiatowe i obwodowe. Komendę Wojewódzką Straży Obywatelskiej na Pomorzu zorganizowano cztery tygodnie przed wejściem w życie rozporządzenia. Do służby zobowiązani byli wszyscy mężczyźni w wieku 16-50 lat z wyjątkiem tych, którzy wyrazili chęć opcji na rzecz innego państwa. Celem działalności straży było zaprowadzenie i utrzymanie ładu, porządku oraz bezpieczeństwa zachodnich województw kraju. Prowadzono szkolenie wojskowe, organizowano kursy języka polskiego, kontrolowano działalność miejscowych Niemców. Zachodnia Straż Obywatelska została zlikwidowanana mocy rozkazu Komendy Głównej z 15 VI 1921 r. oraz rozporządzenia z 24 VI 1921 r.

Laufzeit:

1920-1921

Klassifikation:

administracja specjalna

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1920-1921.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski, niemiecki

Zugänglichkeit:

Es wird nicht geteilt

Akten insgesamt:

130

Bearbeitete Akten insgesamt:

130

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.81

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.81

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak