Akta miasta Barcina, pow. Szubin

Unterschrift
6/188/0
Anzahl der Serien
8
Anzahl der Scans
387

Inhalt:

I. Akta staropolskie (2 j.a.): księga wójtowska i burmistrzowska II. Akta z lat (1772-1939) [1944] 1. Majątek miejski (7 j.a.): budynki i grunty (dzierżawa i sprzedaż), więzienie miejskie 2. Kanalizacja (1 j.a.): odwadnianie, utrzymanie urządzeń 3. Sprawy kościelne, szpitalne i legaty (7 j.a.): dochody kościoła, dozór kościelny, budowy, fundacje, ubodzy 4. Akta nadzoru budowlanego (3 j.a.): budownictwo, rozbudowa miasta, plan miasta 5 Procesy miasta (1 j.a.): podział wspólnot, pastwiska, rybołówstwo 6. Ewidencja ludności (4 j.a.): listy dusz

Die Geschichte des Schöpfers:

Barcin powstał w XII w. jako osada. W 1390 r. pojawiła się pierwsza wzmianka o Barcinie, a w 1472 r. miasto uzyskało przywilej targowo-jarmarkowy. Po raz pierwszy miasto o nazwie Barcin zaznaczono na mapie Polski z 1526 r. Do tego czasu Barcin był osadą wiejską. Oficjalne nadanie praw miejskich nastąpiło 12 VI 1541 r., a w 1560 r. miasto było ośrodkiem Braci Czeskich. W 1635 r. Władysław IV Waza potwierdził nadany wcześniej przywilej targowy. Michał Korybut Wiśniowiecki 24 I 1671 r. odnowił przywileje miasta. Od 1772 r. Barcin znalazł się w państwie pruskim. W pobliskich Bielawach odkryto złoże kamienia wapiennego i w 1860 r. rozpoczęto jego wydobywanie. W 1919 r., w wyniku powstania wielkopolskiego, Barcin powrócił do Polski. Lata 1939-1945 to okres prześladowań i represji na miejscowej ludności.

Extreme Termine:

1564-1939 [1944]

Einstufung:

administracja ogólna

Name des Schöpfers:

Daten:

1564-1939, 1944-1944.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

niemiecki, łaciński

Verfügbarkeit:

Teilweise geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

25

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

25

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.39

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.39

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak