Klasztor Dominikanów w Brześciu Kujawskim

Unterschrift
6/432/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
88

Inhalt:

Zespół liczy 7 j.a., w tym 1 oryginalny dokument królewski z 1681 r., dwa odpisy dokumentów królewskich i kontrakt dzierżawny; pozostałe 3 teczki akt powstały w związku ze sprawowanym przez administrację pruską nadzorem nad klasztorem i jego majątkiem.

Die Geschichte des Schöpfers:

Klasztor ufundowany przez Kazimierza Konradowica po 1244 r. Podstawą działalności było kaznodziejstwo, początkowo wśród pospólstwa. Stopniowo poszerzano zakres oddziaływania. Prowadził szkołę wraz z biblioteką. Funkcjonował do 1820 r., kiedy został zlikwidowany przez władze Królestwa Polskiego.

Extreme Termine:

[1552] 1681-1797

Einstufung:

instytucje wyznaniowe

Name des Schöpfers:

Daten:

1552-1552, 1681-1797.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

niemiecki, łaciński

Verfügbarkeit:

Es wird nicht geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

7

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

7

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.04

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.04

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak