Klasztor Dominikanów w Brześciu Kujawskim

Signatur
6/432/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
88

Inhalt:

Zespół liczy 7 j.a., w tym 1 oryginalny dokument królewski z 1681 r., dwa odpisy dokumentów królewskich i kontrakt dzierżawny; pozostałe 3 teczki akt powstały w związku ze sprawowanym przez administrację pruską nadzorem nad klasztorem i jego majątkiem.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Klasztor ufundowany przez Kazimierza Konradowica po 1244 r. Podstawą działalności było kaznodziejstwo, początkowo wśród pospólstwa. Stopniowo poszerzano zakres oddziaływania. Prowadził szkołę wraz z biblioteką. Funkcjonował do 1820 r., kiedy został zlikwidowany przez władze Królestwa Polskiego.

Laufzeit:

[1552] 1681-1797

Klassifikation:

instytucje wyznaniowe

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1552-1552, 1681-1797.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

niemiecki, łaciński

Zugänglichkeit:

Es wird nicht geteilt

Akten insgesamt:

7

Bearbeitete Akten insgesamt:

7

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.04

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.04

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak