Klasztor Bernardynów w Łobżenicy, pow. Wyrzysk

Signatur
6/440/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
539

Inhalt:

Znajdujące się w zespole 6 j.a. to wyłącznie akta wytworzone przez administrację pruską dotyczące kontroli stanu personalnego klasztoru, świadczeń w naturze na rzecz klasztoru i samego majątku.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Fundacja powstała dzięki dzierżawcy dóbr łobżenickich sędziego nakielskiego Zygmunta Raczyńskiego, który uzyskał zgodę właścicieli Krotowskich i wybudował drewniany kościół. Prymas Jan Wężyk w 1636 r. udzielił zezwolenia na osiedlenie się bernardynów przy istniejącym kościele i objęcie opieką sanktuarium Matki Boskiej w Górce. Wprowadzenie odbyło się w 1638 r. Bernardyni rozpoczęli budowę nowego klasztoru i kościoła konsekrowanego w 1728 r. Głównym zajęciem zakonników była posługa duszpasterska gromadzących się w czasie świąt licznych pątników. Dodatkowo prowadzili działalność kaznodziejską w różnych parafiach, misje ludowe, także działalność wśród ludności niemieckiej. Od 1828 r. prowadzili parafię łobżenicką. W 1829 r. urządzono w klasztorze dom księży emerytów przeniesiony do Osiecznej w 1840 r. Kasata nastąpiła 15 IX 1841 r. Kościół wraz z klasztorem władze przekazały parafii katolickiej w Łobżenicy.

Laufzeit:

1773-1844

Klassifikation:

instytucje wyznaniowe

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1773-1844.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski, niemiecki

Zugänglichkeit:

Es wird nicht geteilt

Akten insgesamt:

6

Bearbeitete Akten insgesamt:

6

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.08

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.08

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak