Kapituła katedralna we Włocławku

Unterschrift
6/451/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
271

Inhalt:

Akta zostały wytworzone przez pruskie władze zaborcze wskutek podjętego nadzoru nad majątkiem kościelnym i dochodami; spośród 3 j.a. jedna to odpisy dokumentów kapituły dotyczących jej dóbr., dochodów kapituły ze wsi w nowych granicach po I rozbiorze oraz kapitału ulokowanego na wsi Tarkowo i roszczeń ze strony rządu Królestwa Polskiego.

Die Geschichte des Schöpfers:

We Włocławku kapituła powstała w związku z utworzeniem biskupstwa włocławskiego i umieszczeniem tam jego siedziby w latach 1161-1180, za bpa Onolda. Kapituła otrzymała własny majątek, powiększany przywilejami i nadaniami książąt kujawskich i pomorskich oraz darowiznami szlacheckimi i samych kanoników. Pierwotny majątek wspólny ulegał podziałowi na osobne prebendy. W pierwszym okresie istniało 6 prałatur. Na początku XV w. powiększono ich liczbę do 7, a w 1593 r. do 8. Ogólna liczba członków kapituły tj. prałatów i kanoników sięgnęła 28 osób w połowie XIV w. Praktycznie od początku swego istnienia kapituła posiadała archiwum gromadzące dokumenty i akta wytwarzane przez nią samą i diecezję oraz powstające w różnych urzędach diecezjalnych, w tym kancelarii biskupiej. Zmiany granic diecezji w 1818 r. i żądania władz zaborczych spowodowały uszczuplenie zasobu archiwum kapitulnego oraz pozbawienie kapituły majątku.

Extreme Termine:

1775-1822

Einstufung:

instytucje wyznaniowe

Name des Schöpfers:

Daten:

1775-1822.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski, niemiecki, łaciński

Verfügbarkeit:

Es wird nicht geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

3

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

3

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.04

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.04

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak