Liga Polska w Świeciu

Signatur
6/480/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
56

Inhalt:

1. Kasa Powiatowej Ligi Polskiej w Świeciu (sygn. 1-2): listy członków, rejestry składek, wydatków, korespondencja, protokół dotyczący zjazdu lig powiatowych w Wierzenicy k/Poznania 2. Ligi miejscowe (sygn. 3-16): korespondencja z organizacjami w: Drzycimiu, Grucznie, Jeżewie, Komorsku, Lubieniu, Nowem, Przysiersku, Serocku, Świekatowie, Wierzchach

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Utworzona w 1848 r.; rozbudowana struktura terenowa (nawet do poszczególnych parafii); oparta na programie pracy organicznej i hasłach solidaryzmu narodowego; cel: równouprawnienie języka polskiego i religii katolickiej, szerzenie oświaty i czytelnictwa, zakładanie polskich bibliotek, podnoszenie kultury rolnej na ziemiach polskich zaboru pruskiego; zakończenie działalności w 1850 r., po zaostrzeniu przepisów o stowarzyszeniach politycznych.

Laufzeit:

1848-1850

Klassifikation:

partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1848-1850.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski

Zugänglichkeit:

Teilweise geteilt

Akten insgesamt:

16

Bearbeitete Akten insgesamt:

16

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.05

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.05

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak