Liga Polska w Świeciu

Unterschrift
6/480/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
56

Inhalt:

1. Kasa Powiatowej Ligi Polskiej w Świeciu (sygn. 1-2): listy członków, rejestry składek, wydatków, korespondencja, protokół dotyczący zjazdu lig powiatowych w Wierzenicy k/Poznania 2. Ligi miejscowe (sygn. 3-16): korespondencja z organizacjami w: Drzycimiu, Grucznie, Jeżewie, Komorsku, Lubieniu, Nowem, Przysiersku, Serocku, Świekatowie, Wierzchach

Die Geschichte des Schöpfers:

Utworzona w 1848 r.; rozbudowana struktura terenowa (nawet do poszczególnych parafii); oparta na programie pracy organicznej i hasłach solidaryzmu narodowego; cel: równouprawnienie języka polskiego i religii katolickiej, szerzenie oświaty i czytelnictwa, zakładanie polskich bibliotek, podnoszenie kultury rolnej na ziemiach polskich zaboru pruskiego; zakończenie działalności w 1850 r., po zaostrzeniu przepisów o stowarzyszeniach politycznych.

Extreme Termine:

1848-1850

Einstufung:

partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne

Name des Schöpfers:

Daten:

1848-1850.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski

Verfügbarkeit:

Teilweise geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

16

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

16

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.05

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.05

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak