Zbiór rękopisów Archiwum Państwowego w Gdańsku

Signatur
10/1016/0
Anzahl der Serien
7
Anzahl der Scans
139

Inhalt:

Akty prawne, dotyczące miast i spraw parlamentarnych XVII-1817, sygn. 1-8, 61, 65-66; akta majątkowe, inwentarze dóbr, genealogie, 1531-1944, sygn. 9-20, 52, 59-60; papiery osobiste, korespondencja 1747-1951, sygn. 21-25, 51, 56-57, 63, 67, 71-74; odpisy i wyciągi ze źródeł oraz opracowania historyczne XIX-1938, sygn. 26-37, 62, 64; opracowania i pisma ulotne, pamiętniki, dzienniki 1632-1943, sygn. 38-44, 53-55, 58; ryciny, herby i pieczęcie XVIII-1942, sygn. 45-46; instytucje i stowarzyszenia XVIII-1933, sygn. 47-50; kalendarze gdańskie 1723-1747, sygn. 68-70.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Zbiór utworzono na bazie szczątkowo zachowanego działu Rękopisy dawnego Archiwum Gdańskiego, obejmującego rękopisy bez ustalonej przynależności zespołowej. Jest to zbiór otwarty, uzupełniany nabytkami, na które składają się zakupy oraz dary od osób prywatnych.

Laufzeit:

[1531 - ] 1632 - 1951

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1531-1531, 1632-1951.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

75

Bearbeitete Akten insgesamt:

75

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

1.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

1.0

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak