Zbiór rękopisów Archiwum Państwowego w Gdańsku

Unterschrift
10/1016/0
Anzahl der Serien
7
Anzahl der Scans
139

Inhalt:

Akty prawne, dotyczące miast i spraw parlamentarnych XVII-1817, sygn. 1-8, 61, 65-66; akta majątkowe, inwentarze dóbr, genealogie, 1531-1944, sygn. 9-20, 52, 59-60; papiery osobiste, korespondencja 1747-1951, sygn. 21-25, 51, 56-57, 63, 67, 71-74; odpisy i wyciągi ze źródeł oraz opracowania historyczne XIX-1938, sygn. 26-37, 62, 64; opracowania i pisma ulotne, pamiętniki, dzienniki 1632-1943, sygn. 38-44, 53-55, 58; ryciny, herby i pieczęcie XVIII-1942, sygn. 45-46; instytucje i stowarzyszenia XVIII-1933, sygn. 47-50; kalendarze gdańskie 1723-1747, sygn. 68-70.

Die Geschichte des Schöpfers:

Zbiór utworzono na bazie szczątkowo zachowanego działu Rękopisy dawnego Archiwum Gdańskiego, obejmującego rękopisy bez ustalonej przynależności zespołowej. Jest to zbiór otwarty, uzupełniany nabytkami, na które składają się zakupy oraz dary od osób prywatnych.

Extreme Termine:

[1531 - ] 1632 - 1951

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1531-1531, 1632-1951.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

75

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

75

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak