Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie

Unterschrift
17/527/0
Extreme Termine
1874-1937
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874-1917 (sygn. 1-44), księgi małżeństw 1874-1937 (sygn. 45-111), księgi zgonów 1874-1937 (sygn. 112-174), skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów (sygn. 175-343)

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie (Standesamt Nikolai), z siedzibą w Mikołowie, został utworzony aktem wykonawczym do ustawy z 1874 r., czyli decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z 29 sierpnia 1874 r. Księgi urodzeń, ślubów i zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Mikołowie prowadzone były przez miejscowego urzędnika stanu cywilnego od października 1874 r., to jest od utworzenia USC w Mikołowie, który swoim zasięgiem obejmował miasto Mikołów.

Extreme Termine:

1874-1937

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1937.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Nikolai

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

343

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

0

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

5.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Arbeitsliste Nie 343 j.a.