Rodzina Łącznych z Murowańca, powiat Bydgoszcz

Unterschrift
6/3365/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
13

Inhalt:

Fotografie szkolne, rodzinne, dotyczące Murowańca i Łochowa w okresie powojennym. Referat z okazji 30-lecia samorządów

Die Geschichte des Schöpfers:

Materiały przekazane przez Pana Edmunda Łącznego, wójta gminy Białe Błota w latach 2000-2003, zamieszkałego z rodziną w Trzcińcu, a wcześniej w Murowańcu

Extreme Termine:

1945-1960, 2021

Einstufung:

archiwa rodzinno-majątkowe

Name des Schöpfers:

Daten:

1945-1960, 2021-2021.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski

Verfügbarkeit:

Es wird nicht geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

8

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

0

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.02

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Liefer- und Abnahmeliste Nie
elektronisches Inventar der Archivarbeit Nie