Komisje Kontrolne Plebiscytu na Powiślu

Unterschrift
9/232/0
Anzahl der Serien
11
Anzahl der Scans
572

Inhalt:

Zespół podzielono na cztery serie. I. Akta generalne. (nr 1 - 11) II. Akta plebiscytu w powiecie malborskim. (nr 12 - 217) - akta organizacyjne i finansowe Wydziałów i Biur Plebiscytowych, - listy wyborców, - protokoły głosowania, - reklamacje osób ubiegających się o udział w plebiscycie. III. Akta plebiscytu w powiecie kwidzyńskim. (nr 217 - 218) - listy wyborców. IV. Akta plebiscytu w powiecie suskim. (nr 219 - 261) - listy wyborców. - reklamacje osób ubiegających się o udział w plebiscycie.

Die Geschichte des Schöpfers:

Kończący I wojnę światową traktat wersalski przewidywał zorganizowanie plebiscytu na spornym obszarze kwidzyńskim. W tym celu utworzono Komisję Międzysojuszniczą dla Spraw Rządu i Administracji w Kwidzynie (Interallierte Kommission). 12 kwietnia 1920 roku ogłosiła ona ogłosiła regulamin plebiscytowy. Nadzór nad właściwym przygotowaniem, przebiegiem i wykonaniem plebiscytu powierzyła Komisjom Kontrolnym. Składały się one z 5 członków i 5 zastępców, wybieranych dla każdego powiatu sprawiedliwie spośród osób zaproponowanych przez polskie i niemieckie Komitety Propagandy (Propagandaausschüsse). Począwszy od dnia 21 kwietnia 1920 roku Komisje Kontrolne zbierały się codziennie, pod przewodnictwem sędziów powoływanych przez Komisję Międzysojuszniczą. W okręgach plebiscytowych kwidzyńskim i olsztyńskim plebiscyt został przeprowadzony dnia 11 lipca 1920 roku. Z chwilą ogłoszenia jego wyników działalność Komisji Kontrolnych ustała.

Extreme Termine:

1920-1920

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1920-1920, 1920-1920.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

262

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

262

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
geografischer Index Nie
physikalischer Index Nie
Buchbestand genehmigt Tak
geografischer Index Nie
physikalischer Index Nie
Buchbestand genehmigt Tak