Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie Żelechowa

Unterschrift
65/1461/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
877

Inhalt:

1. Księgi zgonów 1904-1906, 1911-1937;

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie Żelechowa powstał w początkach XX w., po przeprowadzonej reformie terenu działania poszczególnych urzędów działających na terenie miasta Szczecina. Urzędy stanu cywilnego zobowiązane były do prowadzenia ksiąg w trzech seriach: urodzenia, małżeństwa i zgony, sporządzanych w dwóch egzemplarzach: pierwopis (Haupt–Register) i wtóropis (Neben–Register). Ten ostatni po zakończeniu wpisów z danego r. przekazywany był na przechowanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie Żelechowa istniał do 1945 r. Pod koniec II wojny światowej władze niemieckie przeprowadziły ewakuację części ksiąg (zwłaszcza pierwopisów) ze wschodnich prowincji w głąb Niemiec. Obecnie przechowywane są one w Standesamt I w Berlinie. Po zakończeniu wojny, na Ziemiach Odzyskanych pozostała stosunkowo duża liczba ksiąg w większości wtóropisów. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. po stuletnim okresie przechowywania księgi USC sukcesywnie są przekazywane od 1978 r. do AP w Szczecinie.

Extreme Termine:

1904-1906, 1911-1936

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1904-1906, 1911-1936.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Zülchow

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

25

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

25

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

Zdigitalizowane i zmikrofilmowane sygn. 1-5