Akta miasta Wiązowa

Unterschrift
82/31/0
Anzahl der Serien
13
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Akta administracji ogólnej: potwierdzenie przywilejów miasta, wybory do Reichstagu, ordynacja powiatowa, tabele statystyczne, bydło, zabytki. -39 j.a. Sprawy rolne: uprawa tytoniu, ubezpieczenia, hodowla zwierząt, sprawy śluz, oczyszczanie i regulowanie Oławy, powodzie, łowiectwo, rybołóstwo. - 35 j.a. Sprawy wymiaru sprawiedliwości: sprawozdania, budynek sądu, rozjemcy, ławnicy, przysięgli, areszt, procesy. -21 j.a. Sprawy administracji komunalnej: obywatelstow miasta, wybór radnych, burmistrza, urzędników zarządu miejskiego, posiedzenia rady miejskiej, sejmiku miast śląskich, wcielenie do miasta wsi i gruntów, oświetlenie elektryczne, sprawozdania zarządu miejskiego, gazeta miejska, szkody wywołane przez zamieszki, sprawy katastralne, pozary, budzet, podatki, rabunki kasy miejskiej, jazy, odbudowa miasta po pożarze, budowa i remonty ratusza, mosty, studnie, prostowanie drug, budowa rzeźni, łaźni, brukowanie ulic, kanalizacja, sprawy mieszkaniowe. Sprawy ubogich: pomoc społeczna, pomoc dla bezrobotnych. -21 j.a. Sprawy policyjne: zarządzenia, walka ze spekulacją, obrona przeciwlotnicza, zebrania polityczne, socjaldemokraci, stowarzyszenia, cudzoziemcy, nadzór nad budownictwem. -79 j.a. Sprawy handlu, rzemiosła, komunikacji: młyny, przywileje cechów płócienników, piekarzy, szewców, piwowarstwo, gorzelnictwo, plantacje, fabryki tytoniu, cegielnie, sprawy czeladników, uczniów, fabryki, jarmarki, targi, poczta. - 47 j.a. Sprawy szkolne: szkoła ewangelicka, katolicka, budowa szkół, szkoła dokształcająca. -35 j.a. Sprawy kościelne: obsadzanie stanowiska proboszcza przez Fundację Kolegiacką w Nysie, kurendy, remonty probostwa. -27 j.a. Sprawy zdrowia: sprawy szpitali, apteka, zwalczanie epidemii. - 14 j.a. Sprawy wojskowe: przemarsz wojsk francuskich, mobilizacja, zarządzenia z czasu powstań ślaskich. -23 j.a. Sprawy kasy chorych, inwalidztwa, ubezpieczenia. -4 j.a. Sprawy urzędu stanu cywilnego: zorganizowanie urzędu, spis i kartoteka urodzeń, zapowiedzi i śluby, spis zmarłych. 16 j.a.

Die Geschichte des Schöpfers:

W 1250 r. Tomasz I biskup wrocławski otrzymał od księcia Henryka III wrocławskiego zezwolenie na założenie na gruntach wsi Wiązów miasta na prawie flamandzkim. Miasto leżało na szlaku z Wrocławia przez Kłodzko do Czech i posiadało komorę celną. W 1580 r. w mieście działali : krawcy, płóciennicy, piekarze, ślusarz, a także rzeźnicy, właściciele kramów mięsnych. Od 1542 r. miasto posiadało prawo urządzania jarmarków. W XVI w. i na początku XVII w. nawet patrycjat wiązowski był polski, a jeszcze w 1670 r. w miejscowym kościele nabożeństwa były wyłącznie polskie. W 1538 r. miasto liczyło 700 osób, a w 1798 r. - 712, w 1880 r. -2346, a w 1939 r. -3153 osoby.

Extreme Termine:

1557 - 1941

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1557-1941.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

740

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

740

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

15.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

15.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak