Superintendentura w Ostródzie

Unterschrift
42/57/0
Anzahl der Serien
13
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

A. Sprawy kościelne: przegląd topograficzny diecezji, 1860 sygn. 1 zarządzenia i instrukcje wyższych urzędów, 1819-1858 sygn. 2-3 akta synodu diecezjalnego, 1817-1884 sygn. 4-5 sprawy ogólne wizytacji, 1869-1911 sygn. 6-7: recesy wizytacyjne poszczególnych parafii, [1792] 1819-1909 sygn. 8-20 tabele kościelne i szkolne, 1855-1916 sygn. 21-23 sprawy konfirmacji, 1840-1913 sygn. 24-27 zmiana wyznania, sprawy małżeństw mieszanych, 1858-1910 sygn. 28-29 polskie i niemieckie śpiewniki kościelne, 1863 sygn. 30 katolicyzm i polonizm w diecezji, 1853-1925 sygn. 31-33 pisma różne, 1861-1884 sygn. 34 B. Sprawy szkolne sprawy szkoły parafialnej w Brzydowie, 1764-1838 sygn. 35

Die Geschichte des Schöpfers:

Superintendentura, według ordynacji kościelnej z 1535 r., była instytucją Kościoła Ewangelickiego nadzorującą funkcjonowanie parafii na terenie określonej diecezji (archiprezbitariatu). Obejmowaly one obszar jednego lub dwóch powiatów administracyjnych. Na jej czele stał superintendent, zwany wcześniej archiprezbiterem, mianowany przez senat kościelny na wniosek generalnego superintendenta. Sprawował on bezpośredni nadzór nad proboszczami i wspierał ich działalność duszpasterską. Przeprowadzał min. wizytacje kościelne, kierował wyborem proboszczów, sprawował nadzór nad szkolnictwem kościelnym, państwowym i prywatnym w sprawach nauki religii, opiekę nad instytucjami charytatywnymi, zakładami opieki społecznej. Superintendenturę ostródzką utworzono w 1823 r. Obejmowała obszar administracyjnego powiatu ostródzkiego. Wcześniej teren ten podlegał archiprezbiterowi olsztyneckiemu, od XVIII w. - zalewskiemu, w latach 1800-1816 - pasymskiemu, a w latach 1816-1822 - szczycieńskiemu.

Extreme Termine:

1764-1925

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1764-1925.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Superintendentur Osterode

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

35

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

35

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak