Kościół ewangelicki w Kruklankach - diecezja węgorzewska

Unterschrift
42/101/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
5621

Inhalt:

Registratura kościelna: zarządzenia i obwieszczenia 1827-1837, rejestr parafian 1838-1866, rachunki kasy kościelnej 1720-1859, wykazy dziesięcin 1832-1876 sygn.1-73 Registratura szkolna: wykaz dzieci szkolnych 1839, rachunki kasy szkolnej 1750-1873 sygn. 74-97 Registratura kasy ubogich: rachunki kasy ubogich 1780-1859 sygn. 98-105 Pomoce kancelaryjne: akta registratury kościelnej i szkolnej 1827-1832 sygn. 106

Die Geschichte des Schöpfers:

Parafia w Kruklankach istniała już w 1479 r., ponieważ wtedy na wniosek Martina z Leca mianowano proboszczem Jacoba Engelbrechta. Po 1525 r. nastąpiła luteranizacja parafii. Według recesów wizytacyjnych z 1574 i 1581 r. zbudowano w Kruklankach nowy kościół. Pierwszy znany z nazwiska pastor wystąpił w 1557 r. W latach 1581-1819 parafia miała także diakonów. W 1912 r. parafia liczyła 4107 wiernych, w tym zaledwie 100 Mazurów. Na jej obszarze działało 9 szkół.

Extreme Termine:

1720-1876

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1720-1876.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Kruglanken ( Diözese Angerburg )

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

106

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

106

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.7

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak