Urząd Stanu Cywilnego w Reszlu pow. biskupiecki (dawny powiat reszelski)

Unterschrift
42/572/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Załączniki do księgi małżeństw 1895,1905,1910,1897-1909 Wyciąg z księgi urodzeń /dzieci płci męskiej/1874-1904 Księga zgonów 1944 Alfabetyczny rejestr urodzeń,małżeństw i zgonów 1874-1895 Alfabetyczny rejestr małżeństw 1907-1920

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie biskupieckim (reszelskim) utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 1 dla miasta : Reszel. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874- 1944

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1944.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Roessel

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

9

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

9

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak