Urząd Stanu Cywilnego w Gietrzwałdzie pow. olsztyński

Signatur
42/701/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1568

Inhalt:

Księgi urodzeń 1876, 1890, 1895,1897 Księgi małżeństw 1880-1883, 1886, 1888,1890, 1894,1898, 1902, 1905, 1912-1914, 1916-1920 Księgi zgonów 1876, 1878-1879, 1883, 1887, 1890-1891, 1893, 1896,1899,1906,1934-1937 Akta zbiorowe małżeństw 1917

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Laufzeit:

1876-1902, 1905-1906, 1912-1914, 1916-1937

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1876-1902, 1905-1906, 1912-1914, 1916-1937.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Dietrichswalde

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

26

Bearbeitete Akten insgesamt:

26

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.3

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak