Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie

Unterschrift
42/735/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
5562

Inhalt:

Ksiegi urodzeń: 1881-1882, 1884, 1890-1891, 1894, 1896, 1898, 1900 Księgi małżeństw: 1877-1881, 1884-1886, 1890-1891,1893-1896, 1898 Księgi zgonów: 1878-1879, 1886-1887, 1891,1893-1894, 1903

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie kętrzyńskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 12.09.1874r. Powstało wówczas 27 urzędów dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Barciany, Kętrzyn, Srokowo. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenie USC były tożsame z granicami okregów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1877-1896,1898,1900, 1902-1903

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1877-1896, 1898-1898, 1900-1900, 1902-1903.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Rastenburg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

33

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

33

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak