Urząd Stanu Cywilnego w Chojniku pow. morąski

Unterschrift
42/741/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
9231

Inhalt:

Księgi urodzeń: 1874-1883, 1885-1916 Księgi małżeństw: 1874-1880, 1882-1888, 1890-1935 Księgi zgonów: 1874-1888,1891-1934

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie morąskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 10.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Miłakowa, Morąga i Zalewa. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rjestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1935

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1935.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Hagenau

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

161

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

161

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak