Urząd Stanu Cywilnego w Lubawie pow. nowomiejski

Unterschrift
42/796/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
15650

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874-1914 Księgi małżeństw 1874-1934 Księgi zgonów 1874-1934 skorowidz alfabetyczny 1874-1892 sygn.37; 1893-1914 sygn.41

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie nowomiejskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 22.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 3 dla miast : Lubawy, Nowego Mista Lubawskiego, Kurzętnika (wkrótce potem utracił prawa miejskie). Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności.Granice terytorialne w momencie tworzenie USC były tożsame z granicami okregów (Amtsbezirk).

Extreme Termine:

1874-1934

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1934, 1874-1934, 1874-1934.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Löbau

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

52

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

52

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.7

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak