Urząd Stanu Cywilnego w Srokowie pow. kętrzyński

Unterschrift
42/879/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
675

Inhalt:

Księgi urodzeń: 1886, 1888,1901,1906-1907, 1910, 1914 Księgi małżeństw: 1913 Księgi zgonów: 1883, 1924

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie kętrzyńskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 12.09.1874r. Powstało wówczas 27 urzędów dla obwodów wiejskich. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1883-1888,1901,1906-1907,1910,1913-1914, 1924

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1883-1888, 1901-1901, 1906-1907, 1910-1910, 1913-1914, 1924-1924.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Drengfurth

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

10

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

10

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

ks.urodzeń 1900r przesunięta do zespołu USC Leśniewo w 2004r. (610-2/04), korekta dat zespołu