Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grzebsku pow.mławski

Unterschrift
42/895/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
6552

Inhalt:

sumariusz alfabetyczny metryk urodzenia, chrztu, zaślubienia i zejścia oraz dawnych metryk kościelnych Parafii Grzebsk (1686-1807) 1854-1854 sygn.1 akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1857, 1861-1863, 1865-1916 sygn.2-108, 115-116 aneksy do akt ślubów 1893-1894, 1907, 1910-1911, 1935 sygn.109-114

Die Geschichte des Schöpfers:

W Królestwie Polskim w 1825 roku nastąpiła zmiana organizacji urzędów stanu cywilnego. Sieć urzędów dotąd oparta o administracyjny podział miast i gmin teraz została przyporządkowana do administracyjnego podziału gmin wyznaniowych. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dziennik Praw KP T.10) urzędy cywilne stały się urzędami wyznaniowymi. Akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Oznaczało to, że we wszystkich tych przypadkach, w których obrzęd religijny wymagał spisania metryki była ona jednocześnie aktem stanu cywilnego. Przełożeni parafii byli więc bezwarunkowo urzędnikami stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli. Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi egzemplarz był przechowywany w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Zapisy w księgach stanu cywilnego prowadzono w języku polskim, a od 1868 roku – w języku rosyjskim, na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim .

Extreme Termine:

1826-1857, 1861-1863, 1865-1916, 1935

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1826-1857, 1826-1857, 1826-1857, 1861-1863, 1861-1863, 1861-1863, 1865-1916, 1865-1916, 1865-1916, 1935-1935, 1935-1935, 1935-1935.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

116

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

116

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Liefer- und Abnahmeliste Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Liefer- und Abnahmeliste Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Liefer- und Abnahmeliste Tak
Buchbestand genehmigt Tak