Gminna Rada Narodowa we Fromborku pow. braniewski

Unterschrift
42/928/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Referat Ogólno - Administracyjny: protokoły sesji i posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, księgi ewidencji ruchu ludności, 1948-1952 sygn. 1-6 (22-27) (brak sygn. 1-21)

Die Geschichte des Schöpfers:

Gminne Rady narodowe powstały na mocy ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekretu PKWN z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Rady narodowe tworzone były z przedstawicieli delegowanych przez organizacje polityczne, związki zawodowe, zrzeszenia rzemieślnicze, rolnicze i inne zrzeszenia zawodowe i społeczne działające na terenie gminy. Rady narodowe wybierały ze swego grona Prezydium, złożone z przewodniczącego, jego zastępcy oraz 3 członków. Organem wykonawczym Rady był zarząd gminny składający się z wójta, podwójta i 3 członków wybieranych przez gminną radę narodową. Rady narodowe, dla poszczególnych dziedzin swej działalności, powoływały komisje stałe i doraźne. Ustawa z 1954 r., która wprowadziła nowy podział administracyjny kraju zniosła gminne rady narodowe, powołując na ich miejsce gromadzkie rady narodowe.

Extreme Termine:

1948-1952

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1948-1952.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

27

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

27

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

wykazano brak 21 j.a. podczas skontrum (1997, 2018)