Komisja Specjalna do Regulacji Stosunków Własnościowych Chłopów i Ziemian w Reszlu

Unterschrift
42/1945/0
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Separacja gruntów chłopskich i miejskich: przeprowadzanie reformy uwłaszczeniowej przez komisję specjalną w trzech wsiach oraz separacja gruntów w Bisztynku 1827-1863 sygn. 1-11

Die Geschichte des Schöpfers:

Komisje specjalne były pierwszą instancją na drodze załatwiania spraw likwidacyjnych. Pod nadzorem komisji generalnej prowadziły one sprawy do ich zakończenia. Komisje specjalne zarówno likwidacyjne jak i separacyjne miały samodzielność w rozstrzyganiu spraw. Odegrały bardzo ważną rolę w procesie likwidacji feudalizmu i regulacji stosunków własnościowych na wsi w państwie pruskim w XIX w.

Extreme Termine:

1827-1863

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1827-1863.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Spezialkomission Rössel

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

11

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

11

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak