Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy

Signatur
6/651/0
Anzahl der Serien
14
Anzahl der Scans
31

Inhalt:

Organizacja i działalność (protokoły posiedzeń zarządu, walnych zebrań izby, udział w konferencjach), statystyka rzemiosła, egzaminy rzemieślnicze (ewidencja ogólna, protokóły komisji egzaminacyjnych w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Koronowie, Kruszwicy, Łobżenicy, Nakle, Szubinie, Wyrzysku).

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Izby rzemieślnicze były stałą reprezentacją gospodarczą i zawodową rzemiosła. Były instytucjami samorządu gospodarczego i osobami prawa publicznego. W 1901 r. została utworzona Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy. Działała na mocy przepisów prawa pruskiego. Izba w Bydgoszczy funkcjonowała także po 1920 r. Od 1928 r. podstawą prawną było polskie prawo przemysłowe, a od 27 X 1933 r. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o izbach rzemieślniczych i ich związkach. Izba bydgoska funkcjonowała na terenie powiatów: bydgoskiego, chodzieskiego, czarnkowskiego, gnieźnieńskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, strzelińskiego, szubińskiego, wągrowieckiego, żnińskiego. Organy izby były wybierane: najwyższy organ izby - zebranie delegatów (uchwalenie statutu, wybór zarządu, komisji fachowych, rzeczoznawców i sekretarza, zatwierdzanie budżetu i sprawozdań z działalności), organ wykonawczy - zarząd (wykonawca uchwał izby i reprezentowanie jej na zewnątrz). Zadania izby: reprezentowanie i obrona interesów rzemiosła, popieranie i koordynowanie jego rozwoju, kształcenie zawodowe, egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, propagowanie interesów rzemiosła, nadzór nad działalnością cechów. W 1933 r. nastąpiła likwidacja izby bydgoskiej (przejęcie zadań przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu).

Laufzeit:

[1883] 1920-1933 [1934-1945]

Klassifikation:

instytucje gospodarcze

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1883-1919, 1920-1933, 1934-1945.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Handwerkskammer zu Bromberg

Sprachen:

polski, niemiecki

Zugänglichkeit:

Teilweise geteilt

Akten insgesamt:

200

Bearbeitete Akten insgesamt:

169

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

2.48

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

2.46

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak

magazyn ul. Wiślana 27